Naše dobrodružná parta cestuje a trénuje dovednosti přežití.

Toužíš po dobrodružství?

Vyrážíme na jednodenní i vícedenní expedice, na kterých trénujeme dovednosti přežití. Naučíš se jak: vykřesat oheň, přežít v zimě, slanit ze skály, střílet z luku, sjíždět řeky na kánoích, a mnoho dalšího.

 „Staneš se zkušeným cestovatelem“

Dozvíš se, jak hledat spoje v jízdních řádech, jak se orientovat na nádražích, jak se vyznat v mapě, ať už budeš putovat přírodou či městem. Osvojíš si všechny potřebné turistické i tábornické dovednosti, budeš se umět ochránit před deštěm a zimou, postavit si stan, rozdělat oheň a uvařit si na něm jídlo.

Kdy


Na výpravy jezdíme vždy o víkendech nebo v expedičních termínech dle domluvy. Na schůzkách dobrodruhů se dozvíš podrobné informace.

Týdenní schůzky dobrodruhů

Nový Lískovec
v pondělí od 16:00 do 18:00
pro kluky a holky od 7 do 12 let
komunitní centrum Skála – klubovna

Když budeš chtít, naučíš se i programovat počítačové hry

Na schůzce dobrodruhů budeme občas programovat a sestavovat jednoduché počítačové hry. K tomu použijeme software Game Maker Studio 2, to je vývojové prostředí pro vytváření 2D her. Ukážu ti základy programování, pomohu a poradím, ale na spoustu věcí si budeš muset přijít sám. K tvorbě her budeme používat vysokoúrovňový programovací jazyk zvaný GML.

 DOBRODRUŽNÝ SKAUT

Dobrodruzi kráčí ve šlépějích dvou mužů

Roberta Badena PowellaErnesta Thompsona Setona

MOTO

Na čest Dobrodruha je možno se spolehnout.

HESLO

Buď připraven/a!

Skautský zákon

Zákon jsou „zásady“ Skautských Dobrodruhů, k jeho dodržování ve svém životě se dobrovolně zavazují na svou čest.
  1. Dobrodružný skaut je pravdomluvný, čestný, zdvořilí, a mluví nenásilnou formou.
  2. Dobrodružný skaut je loajální svému přesvědčení, a usiluje o svůj všestranný seberozvoj.
  3. Dobrodružný skaut je prospěšný a pomáhat jiným.
  4. Dobrodružný skaut je přítelem všech lidí dobré vůle.
  5. Dobrodružný skaut je zodpovědný, zastává svobodu, respektuje druhé.
  6. Dobrodružný skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
  7. Dobrodružný skaut je otevřený myšlenkám a naslouchá druhým.
  8. Dobrodružný skaut je veselé mysli za každých okolností.
  9. Dobrodružný skaut je hospodárný a šetrný.
  10. Dobrodružný skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Tři principy obsažené ve slibu

Povinnost vůči sobě

Tuto povinnost lze vysvětlit tak, že máš na sobě pracovat, učit se dovednosti a znalosti.

Povinnost vůči ostatním,

chápaná jako o úsilí o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě.

Povinnost k vyšším hodnotám,

chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální. (Přátelství, láska, pravda, soucit, ochota, respekt, svoboda.)

Slib Dobrodružných Skautů

Slibuji na svou čest, že budu: sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce, pomáhat vlasti i bližním v každé době, dodržovat skautský zákon; a to vše jak dovedu nejlépe.

NABÍZÍME

VÝLETY

EXPEDICE

KURZY

KROUŽKY

SYMBOLIZUJE NÁS

DOBRODRUŽSTVÍ

PŘÍRODA

KAMARÁDI

CHARAKTER

NAŠE HODNOTY

SVOBODA

RESPEKT

ZODPOVĚDNOST

SPOLUPRÁCE

PRINCIPY

ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY

OBOUSTRANNÁ DOHODA

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

DOBROVOLNOST A VOLBA

Copyright © dobrodruzi.club I paralelní společenství I Licence na text Creative Commons CC BY-SA 4.0