Petr – průvodce dětí

Petr Lízal

Jsem průvodce dětí, mým cílem je ukazovat svět a nabízím dětem možnosti k všestrannému rozvoji.

Pořádám výlety, expedice, kurzy, kroužky, věnujeme se vzdělávání, praktickým dovednostem, sportu a dalším volnočasovým aktivitám a hrám.

Přátele mi říkají AG („Ejdží“), je mi 32 let, již 17 let působím jako skautský vedoucí ve své rodné vesnici. Pravidelně se podílím na pořádání skautských letních táborů pro děti, organizoval jsem desítky jednodenních i vícedenních výletů. Skautský oddíl ze mě udělal respektujícího průvodce, který touží dělat věci správně a předávat své zkušenosti. Jako každý vedoucí jsem absolvoval zdravotnický kurz, který mě naučil základům první pomoci a připravil mě dostatečně i na případně krizové situace.

petrlizal.com I dobrodruzi.cz – placené kurzy

„Průvodci jsou pro děti partneři, ne diktátoři“

Děti vedu k samostatnosti, přistupuji k nim individuálně a s respektem. Zajišťuji bezpečné a motivující prostředí, ve kterém se mohou všestranně rozvíjet. Podporuji jejich kreativitu a zručnost a dávám jim prostor pro volnou hru. Akceptuji volbu a přirozené následky. Využívám vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Proto pro ně připravuji řízený program formou nabídky. Dávám možnost říct „ne“. Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení.

Práce průvodce na plný úvazek 

Působím již několik let jako dobrovolník, věnoval jsem dětem již tisíce hodin, a vložil jsem do činnosti přes 200 tisíc korun ze své kapsy. Jako každý člověk mám ve svém životě omezený zdroj času, rád daruji část svého, přesto další část musím investovat do práce která mě uživí.

Nabízím dětem placené kurzy a kroužky, je to práce jako každá jiná. Už od počátku věků lidé si vyměňují skrze peníze užitečné služby, zkrátka protože je to pro obě strany výhodné a mají z toho užitek.Tuto práci jsem si vybral protože mi dává smysl, děti jsou naše budoucnost.

Vaše finanční dary svým způsobem vracím dětem

1004823025/3030
osobní účet

bc1qp3fnwmd34ztur5gruj7h42qq37ndhhhsudt79r

Bitcoin

Děkuji za podporu!

Svoboda

Jsem přesvědčen o tom, že každý si o svém životě dokáže nejlépe rozhodovat sám. Všechny svobodné děti se rády učí už od přírody, není je potřeba nutit a brát jim jejich zodpovědnost za svůj život.

Účel nesvětí prostředky 

Považuji za správné nikoho k ničemu násilím nenutit, dokud si dotyčný hledí svého a nijak útokem neubližuje druhým; a ani když si zásah vůči němu většina demokraticky odhlasuje, neudělá to ze zlé věci dobrou.

Možnost volby

Využívám vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí. Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení.

Nejsem bez názoru

Zastávám svobodu, respekt, zodpovědnost

Jako anarchista odmítám násilně vynucenou poslušnost, naopak respektuji společně domluvená pravidla.

NABÍZÍME

VÝLETY

EXPEDICE

KURZY

KROUŽKY

SYMBOLIZUJE NÁS

DOBRODRUŽSTVÍ

PŘÍRODA

KAMARÁDI

CHARAKTER

NAŠE HODNOTY

SVOBODA

RESPEKT

ZODPOVĚDNOST

SPOLUPRÁCE

PRINCIPY

ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY

OBOUSTRANNÁ DOHODA

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

DOBROVOLNOST A VOLBA

Copyright © dobrodruzi.club I paralelní společenství I Licence na text Creative Commons CC BY-SA 4.0