O nás

 O našem klubu

Mladí dobrodruzi z.s., je decentralizovaná skautská organizace, jejímž cílem je tvořit pro děti příležitosti k seberozvoji a podporovat je ve zdravém životním stylu. Pořádáme výlety, expedice, kurzy, věnujeme se vzdělávání, praktickým dovednostem, sportu a dalším volnočasovým aktivitám a hrám. 

„Naši průvodci jsou schopni neustále růst a rozvíjet se.“

Výjimečnost našeho klubu spočívá ve spolupráci s profesionálními průvodci, kteří jsou nejen zkušenými cestovateli, ale rozumí i respektující výchově. Právě to je velká výhoda oproti jiným dobrovolnickým organizacím, protože v nich často působí mladí lidé, kteří nemají dostatečné znalosti a schopnosti.

Klíčem ke spokojenému životu jsou dobré mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy představují zdroj většiny radostí i bolestí v lidském životě. Mladí dobrodruzi pěstují vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.

Summerhill, Svoboda učení, Respektovat a být respektován

Respekt, svoboda, zodpovědnost

Mladí dobrodruzi se učí žít v kolektivu, konstruktivně řešit sociální situace a respektovat domluvená pravidla. Učí se říct svůj názor a zároveň přijímat názory ostatních. Osvojují si správné řešení konfliktů a efektivní komunikaci.

Vytvářejí si pozitivní vztah sami k sobě, a neustále na sobě pracují. Poznávají hodnotu přátelství a sdílení, prožívají společně rituály.

Učíme se prostřednictvím přírody

Volnočasové aktivity organizujeme převážně v přírodě, protože pobyt venku a pohyb na čerstvém vzduchu podporuje zdraví a odolnost dětí. Mladí dobrodruzi poznávají okolí místa, kde žijí, osvojují si praktické cestovatelské dovednosti a učí se rozpoznat přirozená nebezpečí.

Vytváříme si vztah k přírodě a zkoumáme možnosti její ochrany. Klademe si nejrůznější otázky. Potřebujeme k životu přírodu? Má to, co nakupuji, nějaký negativní vliv na přírodu? Mít rád přírodu znamená třeba zacházet šetrně se svými věcmi, třídit odpad, využívat obnovitelné zdroje energie a mnoho dalšího.

NABÍZÍME

VÝLETY

EXPEDICE

KURZY

KROUŽKY

SYMBOLIZUJE NÁS

DOBRODRUŽSTVÍ

PŘÍRODA

KAMARÁDI

CHARAKTER

NAŠE HODNOTY

SVOBODA

RESPEKT

ZODPOVĚDNOST

SPOLUPRÁCE

PRINCIPY

ÚČEL NESVĚTÍ PROSTŘEDKY

OBOUSTRANNÁ DOHODA

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE

DOBROVOLNOST A VOLBA

Copyright © dobrodruzi.club I paralelní společenství I Licence na text Creative Commons CC BY-SA 4.0